Skip to main content
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 39140 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
กำเนิดคณะฯในฝรั่งเศส

บุญราศีนิโคลาส บาร์เร ผู้สถาปนาคณะภคินีพระกุมารเยซู

On 11/02/2019 ( 0)

นิโคลาส บาร์เร พระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสคณะมินิมส์ ผู้ก่อตั้งคณะภคินีพระกุมารเยซู ได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศีโดยพระสันตะปะปายอห์น ปอลที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.1999 (วันฉลองระลึกถึง 21 ตุลาคม ของทุกปี)

ชีวิตวัยเด็ก
นิโคลาส บาร์เร เกิดวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ.1621 ที่เมืองอาเมียนซ์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นบุตรชายคนโตของครอบครัวบาร์เร มีน้องสาว 4 คน บิดาชื่อหลุยซ์ มารดาชื่ออองตัวเนต ท่านได้รับการศึกษาที่วิทยาลัยของคณะสงฆ์เยซูอิต ท่านเป็นที่ชื่นชมยกย่องของบรรดาอาจารย์และเพื่อน ๆ เมื่ออายุ 19 ปี ท่านได้รับการดลใจจากพระเจ้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะมินิมส์ ซึ่งก่อตั้งโดยท่านนักบุญฟรันซิสแห่งเปาลา

งานแพร่ธรรมในเมืองปารีส
ขณะที่ยังเป็นสังฆานุกรท่านได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์สอนปรัชญา ภายหลังเมื่อได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ในปี ค.ศ.1646 แล้ว ได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเทวศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการห้องสมุดเพลสรอยัล ที่มีชื่อเสียงในกรุงปารีส และทำหน้าที่เทศน์สอนประกาศข่าวดี ความศักดิ์สิทธิ์และความสามารถในการนำวิญญาณของท่านเลื่องลือไปทั่ว ท่านนำคนจำนวนมากให้ค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา อย่างไรก็ตามการเดินทางชีวิตฝ่ายจิตของท่านเองก็ต้องผ่านความยากลำบาก เจ็บปวดมากมาย จากประสบการณ์นี้ทำให้ท่านใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งและเป็นผลให้ท่านมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเช่นกันถึงจิตวิญญาณของมนุษย์

งานแพร่ธรรมในเมืองรูออง
ปี ค.ศ.1657-1659 สุขภาพของคุณพ่อนิโคลาส บาร์เร เริ่มทรุดโทรมและล้มป่วยลง ท่านถูกส่งไปยังอารามที่เมืองอาเมียนส์และรูอองตามลำดับ ที่รูอองนี้เองท่านได้พบกับสตรีใจศรัทธากลุ่มหนึ่ง ซึ่งต่อมาภายหลังได้เข้ามาร่วมงานกับท่านในฐานะครูสตรีของ "โรงเรียนการกุศลเล็กๆ" สำหรับเด็กยากจน ท่านใช้เวลาในการสวดภาวนาและไตร่ตรองเกี่ยวกับ "เครื่องหมายแห่งกาลเวลา" ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้นเป็นเวลานานถึง 15 ปี จนทำให้ตระหนักอย่างชัดแจ้งว่ารากเหง้าแห่งความเสื่อมทรามทั้งปวงของสังคมเกิดจากการไม่ได้รับการศึกษาและเยาวชนไม่ได้รับการอบรมที่ดี

ในปี ค.ศ.1662 คุณพ่อนิโคลาส บาร์เร จึงได้ก่อตั้ง "โรงเรียนการกุศลเล็ก ๆ" แห่งแรกขึ้นที่เมืองรูออง กิจการโรงเรียนการกุศลได้รับความสำเร็จเป็นที่นิยมและได้เริ่มแพร่ขยายไปที่รีมส์ เลอซิเออร์ และที่ต่าง ๆ อีกหลายแห่งในประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งในปี ค.ศ.1675 จึงได้มีการเปิดโรงเรียนการกุศลในกรุงปารีส และต่อมาอีกไม่นานได้มีการเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพขึ้น เพื่อช่วยเหลือเยาวชนให้มีรายได้เลี้ยงชีพ

การก่อตั้งคณะภคินีพระกุมารเยซู
โดยการทรงนำของพระจิต ในปี ค.ศ.1666 คุณพ่อนิโคลาส บาร์เร ได้แนะนำบรรดาครูโรงเรียนการกุศลของท่านให้มาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยมอบความไว้วางใจทั้งหมดไว้ในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า ดังนั้นคณะภคินีพระกุมารเยซูจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีนี้เอง และด้วยความคิดสร้างสรรค์และความกล้าหาญ คุณพ่อได้แนะนำให้พวกเขาดำเนินชีวิตหมู่คณะโดยไม่ต้องถือคำปฎิญาณ เพื่อพวกเขาจะได้มีอิสระในการออกไปอบรมสั่งสอนบรรดาสามัญชนทั่วไปได้ ไม่ต้องขังตนอยู่แต่เพียงในอารามเหมือนนักบวชในสมัยนั้น กลุ่มครูโรงเรียนการกุศลเหล่านี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งกลุ่มอื่น ๆ ที่มีจิตตารมณ์แบบเดียวกันอีกมากมาย

ย้ายกลับไปกรุงปารีส
จนกระทั่งในปี ค.ศ.1675 จึงได้มีการเปิดโรงเรียนการกุศลในกรุงปารีสและต่อมาอีกไม่นานได้มีการเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพขึ้น เพื่อช่วยเหลือเยาวชนให้มีรายได้เลี้ยงชีพ
ในขณะที่จำนวนสมาชิกของครูโรงเรียนการกุศลเพิ่มขึ้น คุณพ่อนิโคลาส บาร์เร เองก็เป็นผู้แนะนำฝ่ายจิตให้แก่ผู้คนมากมายเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่บรรดาผู้ที่กำลังทนทุกข์ต่อการต่อสู้ฝ่ายจิต ท่านพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้คำแนะนำแก่พวกเขาและบรรดาครูโรงเรียนการกุศล ท่านสอนพวกเขาให้รู้จักดำเนินชีวิตความเชื่อ โดยการมอบอุทิศตนโดยสิ้นเชิงแด่พระเจ้า ความปรีชาสุขุมและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว

บั้นปลายชีวิต
สุขภาพของท่านทรุดโทรมและทวีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมาก ท่านต้องพักรักษาตัวอยู่แต่เพียงในอาราม ที่สุดท่านได้ถึงแก่มรณภาพในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1686 ประชาชนต่างโศกเศร้าในการจากไปของท่าน และบอกต่อ ๆ กันไปทั่วเมืองว่า "คุณพ่อนิโคลาส บาร์เร สงฆ์มินิมส์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ได้สิ้นชีวิตแล้ว"

มรดกล้ำค่า

จนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่า 300 ปี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.1999 ท่านได้รับการสถาปนาเป็น บุญราศีนิโคลาส บาร์เร โดยพระสันตะปะปายอห์น ปอล ที่ 2
งานของท่านบุญราศีนิโคลาส บาร์เร ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ผ่านทางหมู่คณะที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้น ได้แก่คณะภคินีพระกุมารเยซู และคณะภคินีพระญาณสอดส่อง ซึ่งปัจจุบันได้รวมเป็นสหพันธ์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มฆราวาสทั้งหญิงและชายอีกมากมายที่ได้รับแรงบันดาลใจและสานต่องานในจิตตารมณ์เดียวกันนี้ไปทั่วโลก

พระเจ้าข้า พระองค์ทรงประทานความปรารถนาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุญราศีนิโคลาส บาร์เร ที่จะให้มนุษย์ทุกคนมารู้จักและรักพระเยซูคริสตเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสามัญชนและต่ำต้อยในสังคม ขอโปรดประทานพระหรรษทานให้ลูกมีความกล้าหาญที่จะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่าน ในความศรัทธา ความร้อนรน พร้อมทั้งอุทิศตนในการดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระจิตเจ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อื่น ด้วยความไว้วางใจในความรักของพระองค์ตลอดไป
 
ที่อยู่
คณะภคินีพระกุมารเยซู
761 ปุณณวิถี 27 สุขุมวิท 101
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
02-7418891 Fax.02-7418892
ijthailand@gmail.com
Loading...