Skip to main content
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 39140 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
ในฐานะฆราวาสร่วมจิตตารมณ์

ฆราวาสร่วมจิตตารมณ์

On 02/01/2020 ( 0)

ฆราวาสร่วมจิตตารมณ์ หมายถึงคริสตชนผู้ซึ่งประสงค์จะดำเนินชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าและคณะภคินีพระกุมารเยซูแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านชีวิตจิต

สมาชิกฆราวาสร่วมจิตตารมณ์ หรือที่เรียกันง่ายๆ ว่า สมาชิกเพื่อนพระกุมารเยซู จะดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์คณะภคินีพระกุมารเยซู เป็นประจักษ์พยานในท่ามกลางสมาชิกของครอบครัวและที่ทำงานของตน โดยจะมีการติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มภคินีพระกุมารเยซูในชุมชนที่ตนอยู่หรือบริเวณใกล้เคียง

ด้วยเหตุที่ฆราวาสร่วมจิตตารมณ์ เป็นวิถีการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์คณะภคินีพระกุมารเยซูอีกรูปแบบหนึ่ง สมาชิกทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมและรับการอบรมเกี่ยวกับจิตตารณ์คณะอย่างต่อเนื่องในโอกาสที่เหมาะสม

การสมัครเป็นฆราวาสร่วมจิตตารมณ์ คริสตชนที่มีความสนใจเป็นสมาชิกในกลุ่มฆราวาสร่วมจิตตารมณ์พระกุมารเยซู สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บ้านหมู่คณะพระภคินีพระกุมารเยซูในเขตใกล้เคียงที่ท่านอาศัยอยู่ได้
ที่อยู่
คณะภคินีพระกุมารเยซู
761 ปุณณวิถี 27 สุขุมวิท 101
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
02-7418891 Fax.02-7418892
ijthailand@gmail.com
Loading...