Skip to main content
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 39140 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
ภาพข่าวและเหตุการณ์

คณะซิสเตอร์และตัวแทนคุณครูนำน้ำดื่มและปัจจัยไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลชลบุรี

On 09/03/2023 ( 203)

ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

On 09/03/2023 ( 484)

วันภาวนาสากลเพื่อตระหนักรู้ที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์

On 02/02/2023 ( 99)

นักเรียน ม.6 จิตอาสาให้ความรู้และสาธิตการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ณ วัดชมภูแก้ว

On 08/12/2021 ( 349)

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 400 ปี ชาตกาล บุญราศรี นิโคลาส บาร์เร

On 01/11/2021 ( 158)

การประชุมคณะดำเนินงานฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ

On 06/09/2021 ( 416)ที่อยู่
คณะภคินีพระกุมารเยซู
761 ปุณณวิถี 27 สุขุมวิท 101
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
02-7418891 Fax.02-7418892
ijthailand@gmail.com
Loading...